برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

آزمایش فارمی داروی آلفاتریم 24%گروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپزشکی

پژوهشگران: 
عرفان منش احمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1382

کارفرما: شرکت ایمان صبا شیراز

خروجی طرح: 

نتایج طرح تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

این طرح به منظور تعیین میزان اثربخشی داروی آلفاتریم 24% (سلولفامتوکسازول+تریمتوپریم) در درمان عفونت های تنفسی و گوارشی دام های بزرگ و کوچک اجراء گردید. در این مطالعه دامپزشک تعداد دام مورد نظر را معاینه و نمونه از دستگاه تنفسی، گوارشی و یا سایر دستگاه های مورد نظر برای مطالعات باکتریولوژی به آزمایشگاه ارسال شد. در صورت واجد شرایط بودن دام از نظر ابتلاء به بیماری عفونی مورد نظر، فرم مخصوص تکمیل و تمام متغیرهای مورد نظر ثبت و نتیجه درمان نیز بر اساس بهبودی دام مبتلا سنجش و ثبت گردید. پس از تجویز دارو در گاو و گوساله، ضمن مشاهده اثربخشی نسبتا خوب، عوارضی جانبی مشاهده نگردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):