برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

پروژه امکان سنجی «راه اندازی خطوط ساحلی (اتوبوس و تاکسی دریایی)»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی صنایع

پژوهشگران: 
طائی خسرو (همکار طرح)
پویا رضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1383

کارفرما: ستاد اشتغال وزارت راه و ترابری

خروجی طرح: 

با بررسی های به عمل آمده بندرعباس جهت مرکزیت خطوط ساحلی انتخاب شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

گزارش حاضر با تلفیق و جمع بندی اطلاعات حاصل از مصاحبه ها، سایت های اینترنتی، شرکت های فعال در زمینه خطوط ساحلی و مقالات سمینارها و نشریات داخلی و خارجی، تدوین گردیده است.
به منظور تجزیه و تحلیل مشکلات و محدودیت های موجود در زمینه راه اندازی خطوط ساحلی ابتدا موانع و مشکلات موجود با بررسی مقالات، نشریات، مصاحبه کارشناسان و مسوولان شناسایی و پس از تعیین آنها با طراحی پرسشنامه های میزان تاثیر هر یک از مشکلات و محدودیت ها بررسی شد. پرسشنامه مربوطه را کارشناسان، متخصصان و مسوولان تکمیل کردند و سپس با استفاده از روش های آماری نظیر نمودارها، چارت ها و تست های آماری مشکلات تحلیل شده و عمده ترین مشکلات و محدودیت ها در زمینه راه اندازی خطوط ساحلی مشخص شده است
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):