نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تدوین دانش فنی تولید فولاد کم آلیاژ به شماره استاندارد « DIN 1.7225» به صورت ورقگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی متالورژی

پژوهشگران: 
عظیمی مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1370

کارفرما: جهاددانشگاهی صنعتی شریف

خروجی طرح: 

بر اساس دانش فنی ایجاد شده، فولاد فوق الذکر تولید و به واحدهای صنعتی واگذار گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

در ادامه طرح های تولیدی فولادهای مخصوص، تولید یک نوع دیگر فولاد مطرح و در قالب پروژه تعریف و اجرا شد.
با بهره مندی از تجارب به دست آمده در طرح های فولادسازی قبلی، بررسی های تکمیلی در مورد انتخاب محل و شرایط مناسب فولادسازی و نورد به عمل آمد و پس از هماهنگی با یکی از واحدهای فولادسازی و اصلاح خط تولید مطابق خواسته های طرح، بیش از 22 تن فولاد کم آلیاژ به شماره استاندارد
DIN 1.7225 تولید و پس از نورد، به صورت ورق در اختیار واحدهای صنعتی نیازمند قرار داده شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):