نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت برد الکترونیکی ECUگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: برق

پژوهشگران: 
سجادیان سیدحسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1386

کارفرما: شرکت سنگ آهن گل گهر و جهادنصر کرمان

خروجی طرح: 

فروش چهار دستگاه ECU


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

کنترلر (ECU) یا واحد کنترل الکترونیکی (Electrnic Control Unit) در ماشین های فوق سنگین، وظیفه کنترل هوشمند گیربکس را به عهده دارد. به دلیل حساسیت های بالای این نوع خودروها ناشی از وزن زیاد و قابلیت جابجایی بار های سنگین، این واحد از طراحی دقیق و پیچید ه ای برخوردار است. مراحل اجرای طرح به شرح زیر است:
-1
آشنایی: آشنایی اولیه و جمع آوری اطلاعات موجود از عملکرد کنترلر جمع آوری اطلاعات فنی تخصصی از عملکرد الکتریکی کنترلر
-2
شبیه سازی: شبیه سازی کامپیوتری شبیه سازی در آزمایشگاه
-3
طراحی: طراحی مدارات واسط طراحی کنترلر طراحی مدارات حفاظتی
-4
ساخت: ساخت برد اولیه آزمایشگاهی ساخت برد ثانویه آزمایشگاهی
-5
تست: انواع تست های آزمایشگاهی و نویز تست برد ثانویه در شرایط واقعی (روی تراک)

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):