نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

پروژه مطالعاتی تعیین اولویت های سرمایه گذاری و راهبردی توسعه منابع انسانی در صنعت الکترونیک کشورگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی صنایع

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1382

کارفرما: شرکت نیمه هادی عماد

خروجی طرح: 

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان کارفرمای اصلی پروژه، با تایید نهایی این طرح، نتایج آن را قابل بهره برداری تشخیص داده و قرار است نتایج طرح در برنامه چهارم توسعه صنعت الکترونیک در آن سازمان استفاده شود.
5 جلد گزارش به کارفرما تحویل شده است
.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

در این طرح نخست تجارب کشورهای پیشرو در صنعت و فناوری الکترونیک و روند توسعه تکنولوژی و سیاست گذاری در این صنعت بررسی شده است. همچنین بازار داخل‏، بخش بندی بازار، وضعیت عرضه و تقاضا در هر بخش از بازار و ... مطالعه شده است. به منظور بررسی همه جانبه طرح‏، قوانین و مقررات، شبکه های ارتباطی و تعاملات مالی و یا بازدارنده برای سرمایه گذاری در صنعت الکترونیک کشور نیز جمع آوری و بررسی شده است. پس از این مطالعات اولویت ها و راهبردهای سرمایه گذاری در صنعت الکترونیک و راهبردهای توسعه منابع انسانی در این صنعت تدوین و ارائه شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):