نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تحقیق و تولید فولاد کم آلیاژ به شماره استاندارد "VCN150) "DIN. 1.6582) به شکل میلگرد «Ø45 Ø65 Ø50گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی متالورژی

پژوهشگران: 
عظیمی مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1370

کارفرما: جهاددانشگاهی صنعتی شریف

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به تولید انبوه رسیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

این طرح با هدف دستیابی به روش های تولید انبوه فولادهای کم آلیاژ و رفع نیاز صنایع داخلی به این نوع فولاد و در ادامه طرح های قبلی این مرکز تعریف و اجرا شد.
با بررسی توانایی های فنی و اجرایی در زمینه تولید فولاد و نورد میلگرد در مقاطع مختلف، هماهنگی های لازم با واحدهای تولیدی به عمل آمد و پس از تولید بیش از 11 تن فولاد طبق آنالیز شیمیایی مورد نظر و نورد گرم آن، محصول نهایی به شکل میلگرد در ابعاد
65mm، 50mm و 45mm تولید و تحویل کارفرما گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):