برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نقشه برداری، مطالعه و طراحی سیستم آبیاری بارانی بخش قهاب اصفهانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: آبیاری

پژوهشگران: 
نظری محمدرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1383

کارفرما: سازمان جهادکشاورزی اصفهان

خروجی طرح: 

نقشه اجرایی و گزارش مربوطه تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح کاهش تلفات آبیاری است که بیشتر در حین کاربرد آب و انتقال آن در سطح مزرعه رخ می دهد. چنانچه جلوی تلفات آب در سطح مزرعه گرفته شود بازده آبیاری در روش بارانی به 75% افزایش می یابد. در این طرح ابتدا نقشه برداری از محدوده مورد نظر انجام شده و با استفاده از نرم افزارهای رایانه ای نقشه توپوگرافی به مقیاس تهیه و نسبت به طراحی لوله های آبرسان، اصلی، فرعی و مانیفولدها، همچنین ایستگاه پمپاژ اقدام گردید. نقشه های اجرایی آبیاری تحت فشار با استفاده از نرم افزار AutoCAD 2004 ترسیم شد.
این طرح در سطح 35 هکتار جهت محصولات یونجه، جو، ذرت علوفه ای و چغندر طراحی شده است
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):