نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تدوین دانش فنی تولید فولاد «CK45»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی متالورژی

پژوهشگران: 
عظیمی مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1369

کارفرما: سیمان آبیک

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

با توجه به اعلام نیاز«کارخانه سیمان آبیک» به ورق های فولادی از جنس «CK45» که از خارج تامین می شود کارشناسان جهاد، بعد از مطالعات و بررسی های علمی روش های تولید این فولاد را مورد ارزیابی قرار دادند و با توجه به امکانات کارخانجات کشور، روش مناسب انتخاب گردید. در مرحله بعدی عملیات تولید فولاد در کوره قوس الکتریک انجام و بعد از تهیه شمش و مورد آن ورق های نهایی به وزن 6 تن تحویل کارفرما شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):