نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بهینه سازی موتور محوری احتراق داخلیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
زرتاب اکبر (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1380

کارفرما: سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه

خروجی طرح: 

تهیه دانش فنی و تحویل نمونه تولیدی به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

1- با ساخت و نصب یک دستگاه سوپر شارژر، فشار تراکم افزایش یافته و امکان احتراق کاملتری را فراهم نموده و به علت افزایش راندمان حرارتی، سوخت مصرفی موتور به میزان 11% کاهش یافته است.
2- گاز منواکسیدکربن موجود در گازهای خروجی موتور، با دستگاه
volummetric اندازه گیری شده و میزان آن در دور آرام %2.7 300 RPM حجمی و دور بالا %1.8 500 RPM حجمی بوده است.
3- با کوپل نمودن یک دستگاه ژنراتور با موتور محوری احتراق داخلی، قدرت موتور به میزان 18 کیلووات و بازدهی موتور 30.5% ثبت شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):