نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بهبود خواص مکانیکی و متالورژیکی سمبه و ماتریس های آهنگری و افزایش عمر مفید آن هاگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی متالورژی

پژوهشگران: 
عظیمی مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1367

کارفرما: سازمان صنایع دفاع

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

هدف انتخاب مناسب و بهینه کردن سیکل عملیات حرارتی سمبه و ماتریس های گرمکار، به منظور بهبود کیفیت و بالا بردن عمر آن ها بوده است. یکی از اشکالات معمول در سمبه و ماتریس های آهنگری بروز نواقص ناشی از ترک ها یا سایش زودرس آن ها می باشد که منجر به کاهش عمر مفید قالب ها گردد. بر طبق مطالعات و بررسی های انجام گرفته، می توان با انتخاب و اعمال سیکل های خاص عملیات حرارتی بر روی برخی فولادهای ابزار، خواص متالورژیکی قالب ها نظیر انعطاف پذیری و چقرمگی را به نحوی تغییر داد که عمر مفید آن ها افزایش یابد.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده عبارتند از:
- انتخاب جنس مناسب برای سمبه و ماتریس ها
- ساخت نمونه های آزمایشی
- اعمال سیکل های متعدد بر روی نمونه های آزمایشی به منظور به دست آوردن بهترین سیکل عملیات حرارتی
- جمع بندی و ارائه روش برای تعیین جنس و اعمال سیکل عملیات حرارتی مناسب

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):