نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

برنامه مدیریت زیست محیطی جزیره هرمزگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان هرمزگان 

گروه پژوهشی: محیط زیست

پژوهشگران: 
عابدینی مطهره (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1386

کارفرما: سازمان مدیریت

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 10- 6684401-0761

نشانی سازمان مجری: بندر عباس، بندر عباس، ابتدای بلوار دانشگاه، جهاددانشگاهی استان هرمزگان
 

چکیده:

مدیریت زیست محیطی برای سیستم های جزیره ای که از تنوع و زیستگاه های انحصاری و در مقابل آسیب پذیری بالایی برخوردارند، اقدامی ضروری است که بارها در اجلاس های جهانی زیست محیطی مورد تاکید قرار گرفته است و به همین منظور، تدوین برنامه مدیریت زیست محیطی جزیره هرمز هدف این مطالعه بوده است. این مطالعه در جزیره هرمز در آب های اطراف آن تا عمق 6 متر با هدف امکان سنجی توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفاظت از مناطق حساس زیستی جزیره به انجام رسیده است. اهداف این طرح عبارت اند از:
-تحقق و تدوین برنامه مدیریت زیست محیطی جزیره هرمز با توجه به واحدهای کاربر این جزیره، کانون های آلوده ساز و تهدیدکننده و حفاظت از گونه ها و زیستگاه های حساس جزیره هرمز
-مدیریت حفاظتی گونه ها حساس جزیره هرمز (جبیر، لاک پشتان دریایی، آبسنگ های مرجانی)
-ارائه راهکارهای مدیریتی برای کاهش منابع آلاینده جزیره معرفی شیوه های ارتقاء کیفیت گردشگری جزیره با هدف جذب اکوتوریسم
-معرفی روش های مدیریت پسماند و پساب در جزیره هرمز
-تهیه نقشه های کاربری اراضی و نواحی حساس ساحلی جزیره هرمز
شناسایی و پهنه بندی مناطق حساس اهداف حفاظتی اهداف گردشگری اهداف توسعه پایدار ارزیابی توان اکولوژیک ارزیابی حساسیت منابع زیست محیطی جزیره راهکارهای هماهنگ سازی کاربری ها با توان زمین آثار زیست محیطی مناطق مختلف
مطالعات فوق نشان داد جزیره هرمز دارای فقر مطالعات پایه ای است. مطالعات پایه ای انجام شده شامل: 1- شناسایی و بررسی وضعیت حفاظتی گونه های گیاهی جزیره هرمز 2-شناسایی و بررسی وضعیت حفاظتی خزندگان جزیره هرمز 3 شناسایی، سرشماری و بررسی وضعیت حفاظتی پرندگان جزیره هرمز 4- مطالعه سطوح مختلف تنوع زیستی در محیط زیست دریایی اطراف جزیره 5- تهیه طرح مدیریت پسماند و مواد جامد شهری در جزیره هرمز است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):