نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

امکان سنجی آنالیز ارتعاشات به عنوان زمینه تخصصیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مکانیک جامدات

پژوهشگران: 
محمدی مجد حسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1388

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در این طرح با توجه اهمیت آنالیز ارتعاشات در پایش صنعت به امکان سنجی مطرح نمودن این زمینه به عنوان زمینه تخصصی گروه پژوهشی مکانیک پرداخته شده است در این پژوهش مفاهیم اولیه ارتعاشات مطرح شده سپس به کاربردهای مهم ارتعاشات در صنعت پرداخته شده و از آن به عنوان شاخصی جهت تعیین سلامت سیستم های مکانیکی بهره برده شده است. سپس به مطالعه موضوعات ذیل پرداخته شده است.
ـ امکانات موردنیاز برای اندازه گیری ارتعاشات
ـ فرایند پردازش سیگنال معرفی روش ها و تکنیک های رایج آنالیز ارتعاشات
ـ بررسی مشخصه های ارتعاش عیوب مختلف رایج در ماشین آلات از جمله نامیزانی محوری، نامیزانی جرمی، خمیدگی شافت، رزنانس، لقی مکانیکی، عیوب چرخنده عیوب مربوط به بیرینگ ها
ـ در پایان پتانسیل های موجود در صنایع استان بررسی گردیده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):