نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

فون حشرات زیان آور مزارع گیاهان دارویی استان تهرانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: حشره شناسی

پژوهشگران: 
خانی موسی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

-ارائه گزارش پایانی طرح به کارفرما
-چاپ مقاله


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

توسعه کشت و کار گیاهان دارویی و جنبه های صنعتی آن در ایران، سال های اخیر بسیار چشمگیر بوده است. به طوری که در سال 79-78 سطح زیر کشت گیاهان دارویی مختلف در ایران بالغ بر 4 هزار هکتار بوده است. به طور حتم نگهداری از این سطح کشت و کار و مراقبت از آنها در برابر آفات و بیماری ها مساله مهمی است که باید هر چه سریعتر به آن پرداخته شود. در این میان کلکسیون گیاهان دارویی با موقعیت ویژه خود از جهت تنوع و تعدد گونه های دارویی، نمونه خوبی جهت آغاز چنین مطالعه ای به شمار می رود که علاوه بر امکان فائق آمدن بر مشکل آفات کلکسیون، فرصت مغتنمی هم برای تعریف طرحی علمی و مفید فراهم می آورد.
این طرح به منظور شناسایی فون حشرات گیاهان دارویی کاشته شده در مزارع گیاهان دارویی استان تهران طراحی شده است. در طی دو سال با انجام نمونه برداری و جمع آوری حشرات روز فعال و شب فعال به وسیله وسایلی از قبیل تله نوری تور حشره گیری، تله های پیت فال... سعی شد تمامی حشرات روز فعال و شب فعال مزرعه مذکور جمع آوری گردد. حشرات شکار شده پس از کشته شدن به وسیله الکل، سیانور یا اتیل استات فرم دهی شد. حشرات فرم دهی شده در جعبه ها و کمدهای مخصوص، به صورت کلکسیون دائمی نگهداری گردید. حشرات جمع آوری شده توسط متخصصین مربوطه با استفاده از مراجع مکتوب بین المللی و کلیدهای شناسایی مربوط به کشور ایران شناسایی شد و در برخی از نمونه ها به وسیله موزه های معروف و معتبر جهانی تائید و شناسایی شد.
نتیجه طرح عبارت است از: شناسایی حشرات زیان آور مزارع گیاهان دارویی استان تهران

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):