برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه و تولید غده های عاری از ویروس سیب زمینی در ایرانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: کشاورزی

پژوهشگران: 
امیدی منصور (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما ارائه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

سیب زمینی بعد از گندم، برنج، ذرت و جو، پنجمین محصول مهم دنیاست. بیماری های ویروسی سیب زمینی از عوامل مهم کاهش عملکرد این محصول مهم است. بر اساس تحقیقات به عمل آمده، بیماری های ویروسی، محصول سیب زمینی را تا 30% کاهش می دهند. نحوه تکثیر سیب زمینی که عمدتا از طریق غده است باعث گسترش وسیع بیماری های ویروسی شده است. تکثیر سیب زمینی از راه غده روش مطمئنی برای حفظ و ازدیاد جمعیت ویروس و گسترش آن به مناطق مختلف می باشد. با کشت بافت ناحیه مریستم (که معمولا عاری از ویروس است) و یا کشت بافت جوانه (در مواردی که گیاه عاری از ویروس باشد) می توان اقدام به تکثیر و تهیه غده های سالم و نهایتا تولید انبوه غده جهت ارائه به زارعین نمود.
برای به دست آوردن بافت مریستم ابتدا غده های سیب زمینی کاشته شدند. در شرایط کاملا استریل بافت مریستم به اندازه
.20 میلی متر انتخاب و به محیط پایه MS انتقال داده شد. کالوس به قطعات کوچک تر تقسیم گردید و هرکدام جداگانه روی محیط غذایی حاوی هورمون های رشد منتقل گردیدند. پس از رشد کافی، گیاهچه ها به گلدان انتقال داده شدند. گلدان ها باید در گلخانه یا اتاق رشد کاملا ایزوله رشد داده می شدند. بوته های حاصل در اوایل مرحله رشد از نظر عاری بودن از ویروس تست شدند. این غده ها در مزارع ویژه (عاری از ریسک آلودگی) تکثیر داده شدند تا غده های نسل اول ایجاد گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):