نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه و پژوهش درباره خطوط گالوانیزه کننده به طور پیوستهگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
رایگان شهرام (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1380

کارفرما: شرکت روی اندود ایران

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در این طرح روش های مختلف گالوانیزه پیوسته از لحاظ مکانیکی و متالوژیکی مورد بررسی قرار گرفته و کلیه قسمت های مختلف به همراه دستگاه های جانبی تا حد امکان تجزیه و تحلیل علمی اقتصادی گردیده است. سپس، با استفاده از داده های به دست آمده، روش بهینه انتخاب شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):