نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه و شیوه های تحکیم بخشی و حفاظت چوب های تاریخیگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد هنر 

گروه پژوهشی: مرمت آثار و ابنیه تاریخی

پژوهشگران: 
علیزاده سیامک (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1384

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

برای کلیه دانشجویان رشته های مرمت آثار و بناهای تاریخی- صنایع دستی و رشته های چوب شناسی و موزه ها و مجموعه داران آثار چوبی قدیمی قابل استفاده است.


نوع: توسعه ای ـ کاربردی

 
تلفن: 66465327-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، روبروی پارک دانشجو، کوچه بالاور، پلاک 4، طبقه 4
 

چکیده:

آثار چوبی با ماهیت حساس، اغلب به دلیل بی توجهی و یا کمبود اطلاعات لازم در زمینه حفاظت و مرمت در معرض نابودی قرار می گیرند. از آنجا که منابع اطلاعاتی خارجی موجود تقریبا مربوط به چوب های غیربومی ایران است و تفاوت بین گونه های مختلف چوب نتایج متفاوتی را در به کارگیری مواد و روش های مرمتی عاید می سازد، لازم است روی گونه های بومی دست به پاره ای آزمایش ها زده و پس از بررسی نهایتا از این میان گزینش هایی صورت پذیرد. این آزمون ها با رعایت استانداردهای بین المللی روی نمونه ها صورت گرفته و پس از انجام محاسبات لازم، نتایج به دست آمده در جداولی تنظیم و به طریقه آماری مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل و از طریق رسم دیاگرام های مختلف، رتبه بندی نهایی تنظیم گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):