برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه و طراحی سیستم آبیاری تحت فشار و فضای سبز 500 هکتاری مجتمع فولاد مبارکهگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: آبیاری

پژوهشگران: 
نظری محمدرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1387

کارفرما: مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

با توجه به کمبود منابع آب در کشور و استفاده بهینه از آب موجود و نیز افزایش راندمان در راستای استفاده از روش های آبیاری نوین و همچنین استفاده از گونه های مقاوم به محیط های آلوده صنعتی این طرح اجرا گردید. مراحل و روش های اجرای طرح به شرح ذیل می باشند:
- تهیه نقشه های توپوگرافی با منحنی میزان یک متری
- مطالعه و طراحی سیستم آبیاری قطره ای با توجه به شرایط آب و خاک منطقه
- مطالعه گونه های مختلف گیاهی مقاوم به آلودگی محیط های صنعتی
- طراحی فضای سبز با توجه به شرایط آب و هوا و خاک منطقه
نتایج به دست آمده شامل طراحی سیستم های آبیاری قطره ای (میکروفلاپر) و طراحی فضای سبز محدوده طرح می باشد
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):