نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

انجام خدمات نظارت بر طرح های اکتشافیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی امیرکبیر 

گروه پژوهشی: مهندسی معدن

پژوهشگران: 
علی نیا فیروز (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1387

کارفرما: شرکت تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران

خروجی طرح: 

دستاوردهای این طرح در جریان نظارت بر اجرای پنج پروژه اکتشافی فوق الذکر، در قالب یک کتابچه در اختیار کارفرما قرار گرفت.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66950981-66465392-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،ساختمان جهاددانشگاهی
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح انجام خدمات نظارتی از سوی کارفرما بر 5 طرح اکتشافی بود. این طرح ها شامل اکتشاف باریت رازوجرگلان، اکتشاف عناصر پلی متال در غرب رودخانه هراز، پتانسیل یابی سنگ های نیمه قیمتی در استان سیستان و بلوچستان، اکتشاف ذخایر سیلیس نیریز، اکتشاف طلای کوهیان واقع در استان زنجان بودند که در نهایت به کارفرما گزارشی از روند نظارتی ارائه شد.
در این طرح خدمات دفتری و میدانی که به صورت چهار مرحله بازدید در نظر گرفته شده بود، بر عهده ناظر قرار داشت. از دیگر وظایف ناظر دریافت گزارش ها و مستندات و صورت وضعیت ها مشاور ارزیابی آنها و ارائه نتایج ارزیابی آن به کارفرما، کنترل حسن اجرای شرح خدمات قرارداد ضمن کنترل و دقت در بکارگیری کارشناسان کلیدی معرفی شده توسط مشاور، کنترل میدانی پیشرفت عملیات اجرایی پروژه برای هر مرحله و هر موضوع
(Task) از شرح خدمات و هدایت و ارائه راهبردهای مناسب برحسب ضرورت به مشاور برای انجام مطلوب پروژه تعریف شده بود.
کنترل میدانی پیشرفت عملیات اجرایی پروژه ها و ارائه مشاوره به مجریان آنها، از نتایج مهمی این طرح بود
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):