نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و پیاده سازی نرم افزار تعیین محدوده نهایی معادن روبازگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی امیرکبیر 

گروه پژوهشی: علوم کامپیوتر

پژوهشگران: 
یاوری مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1387

کارفرما: مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران (یزد)

خروجی طرح: 

ارائه یک مقاله از نتایج طرح در نشریه نظام مهندسی معدن
- تهیه نرم افزار تجاری تعیین محدوده نهایی بهینه معادن روباز


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66950981-66465392-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،ساختمان جهاددانشگاهی
 

چکیده:

هدف از تهیه این نرم افزار، تعیین محدوده نهایی معادن فلزی پایه بوده است. به طوری که سود خالص حاصل از استخراج و فرآوری ماده معدنی موجود در آن با لحاظ نمودن معیارهای فنی، حداکثر مقدار ممکن باشد. در این نرم افزار از یک سو تمام جزئیات فنی لازم برای تعیین محدوده نهایی بهینه معادن روباز به طور کامل تبیین و تشریح شده و از سوی دیگر راه برای افزودن قابلیت ها و مدول های دیگر هموار شده است.
در این طرح در فاز اول به تهیه و تنظیم مبانی تئوریک مورد نیاز الگوریتم های مراحل مختلف برنامه اقدام شد. در ادامه یعنی فاز دوم سیستم و الگوریتم های کل عملیات تحلیل و طراحی گردید و در نهایت در فاز سوم مراحل مختلف نرم افزار پیاده سازی (کدنویسی) و تست و راهنمای آن ایجاد شد. انجام این طرح، منجر به تهیه نرم افزار تجاری، جهت تعیین محدوده نهایی در طراحی معدن گردید
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):