نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مکانیزم حرکت پشتی صندلی ها و تخت اولگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
خدائی سیدرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1379

کارفرما: شرکت قطارهای مسافری رجاء

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

طراحی و تهیه نقشه و مشخصات فنی از مکانیزم حرکت پیوسته پشتی صندلی ها و تخت اول، همچنین طراحی مکانیزم دسته صندلی (دو وضعیت) مربوط به واگن های درجه دو فرانسوی تبدیلی به شش تخته و ساخت نمونه در یک کوپه.
با اتمام طرح فوق، امکان خوابیدن در کوپه های 6 نفره (6 صندلی) بر روی تختخواب مهیا شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):