نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

آغشته کردن کربن فعال به ترکیبات شیمیایی جهت افزایش توانایی جذبگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
شعبانی احمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1368

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

یک مقاله با عنوان «بالا بردن کارآیی کربن فعال جهت پدافند شیمیایی» تهیه و در نشریه «شیمی و مهندسی شیمی ایران سال 1376» به چاپ رسیده است. این مقاله در «چهارمین جشنواره مطبوعات کشور» برنده برترین جایزه مقاله علمی در گروه علوم پایه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

برای ساختن ماسک های تنفسی و لباس هایی که برای حفاظت از بدن در مقابل گازهای شیمیایی به کار می رود از فیلترهایی حاوی ذغال فعال استفاده می شود. با وجود اینکه کربن فعال دارای ظرفیت جذب بالایی می باشد بعضی از عوامل شیمیایی مانند «عوامل فسفره، سیانوژن کلرید» به دلیل کوچک بودن مولکول هایشان توسط کربن فعال جذب نمی شوند، لذا برای برطرف کردن نواقص فوق ترکیبات معدنی گوناگونی مانند نقره، مس و یا نمک های کروم را بر روی کربن فعال می نشانند که خاصیت جذب را افزایش داده و به کارآیی آن می افزاید.
در مقیاس آزمایشگاهی، تاثیر این ترکیبات در خاصیت جذب کردن جهت جذب عوامل شیمیایی گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):