نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تولید «اکسیدهای مولیبدن»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
عبدالحسین حمید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1368

کارفرما: مجتمع مس سرچشمه

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی و آزمایشگاهی این طرح به کارفرما تحویل گردید.


 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

«مولیبدن» و ترکیبات آن فلزات نادری هستند که روزبه روز در دنیای صنعتی کاربردهای جدید و وسیع تری پیدا می کنند.مصرف عمده این فلز به عنوان عنصر آلیاژی در فولاد و سوپر آلیاژهای غیرآهنی می باشد.هدف از انجام این پروژه شناسایی کاربردهای این فلز، خواص فیزیکی و شیمیایی و روش های تولید آن و جمع آوری اطلاعات آماری در مورد مصارف و قیمت آن می باشد.
این پروژه در دو قسمت مجزا به شرح ذیل انجام شده است:
1- تصفیه «کنسانتره سولفید مولیبدن» و تهیه «تری اکسید مولیبدن» که شامل موارد زیر می باشد:
- بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی تری اکسید مولیبدن
- روش های تهیه تری اکسید مولیبدن
- روش های شناسایی و اندازه گیری تری اکسید مولیبدن
- کاربرهای تری اکسید مولیبدن و ترکیبات آن
2- شناسایی «رنیم» شامل:
- خواص فیزیکی و شیمیایی «هپتواکسیدرنیم»
- روش های بازیابی رنیم
- روش های شناسایی و اندازه گیری رنیم

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):