نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی عوامل آسیب زای تربیت دینی از دیدگاه مربیان دینی و تربیتیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: علوم تربیتی

پژوهشگران: 
حقیقت شهربانو (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1381

کارفرما: سازمان آموزش و پرورش فارس

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

در سال های اخیر تربیت دینی از موضوعات عمده حوزه آموزش و پرورش بوده است. به طوری که که تلاش های مختلفی برای دستیابی به اهداف پرورش مذهبی و تربیت جوانان و نوجوانان صورت گرفته است. اما متاسفانه بسیاری از گزارش های موجود از عدم موفقیت تلاش ها حکایت دارد و مساله دین گریزی جوانان از دغدغه های عمده متولیان نظام تربیتی جامعه شده است. به همین دلیل بررسی عوامل آسیب زای تربیت دینی از جمله مواردی بودکه توجه صاحب نظران تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است.تحقیق حاضر در همین راستا و به منظور بررسی عوامل آسیب زای تربیت دینی در نظام آموزش و پرورش انجام شد. آزمودنی های این پژوهش 35 نفر از کسانی بودند که حداقل ده سال در حوزه علوم دینی و تربیتی کار کرده و تدریس نموده بودند. این عده به شیوه ای هدفمند آن طور که در تحقیقات کیفی مرسوم است، انتخاب شدند.
ابزار این پژوهش پرسشنامه ای شامل 35 عبارت باز در چهار جنبه اهداف کلان، کتب درسی، روش های تدریس و معلمین دینی بود. اطلاعات جمع آوری شده در این تحقیق به شیوه ای کیفی با طبقه بندی پاسخ های مربوط به هر عبارت صورت گرفت.نتایج به طور خلاصه نیاز به بازبینی در هر چهار جنبه مورد بررسی را نشان داد. در کل از نظر آزمودنی ها اهداف نیاز به عینیت بیشتر دارند، کتب درسی باید به زندگی فراگیر نزدیک شده و متناسب با سن، علاقه و ظرفیت عقلی آنها طرح شود. معلمین دینی باید خود الگوهای مناسبی باشند، عامل بوده و از آراستگی ظاهری و اخلاق پسندیده برخوردار باشند و مرتبا آموزش های تخصصی و تربیتی لازم را ببینند. روش های تدریس و ارزشیابی نیاز به بازنگری دارند و باید از سخنرانی و خطابه دوری کرده و بر محفوظات متکی نبود و به تغییر رفتار بالقوه و درونی فراگیر نظر داشت.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):