نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

سیستم مکمل پیل سوختی برای تغذیه بارهای متغیر مستقل از شبکهگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده برق 

گروه پژوهشی: برق ـ قدرت

پژوهشگران: 
فرزی محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان

خروجی طرح: 

دستگاه ساخته شده و تحویل مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان گردیده است و به زودی بعد از اتصال به استک پیل سوختی تحویل سانا (سازمان انرژی های نو) خواهد گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 77896688-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان شهید حیدرخانی، خیابان شهید ملک لو، شماره 9، کدپستی: 16849، صندوق
 

چکیده:

با توجه به ساخت اولین استک پیل سوختی به قدرت 5kW در کشور در مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان نیاز به یک سیستم برق مکمل به وجود آمد. این طرح با توجه به شرایط عملکرد پیل سوختی ساخته شده و بارهای DC و AC تعریف شده اقدام به طراحی و ساخت یک مجموعه الکترونیک قدرت برای تبدیل ولتاژ حاصل از پیل سوختی به ولتاژهای ثابت DC و AC جهت مصرف کنندگان از این پیل نموده است. در این طرح ضمن رعایت کلیه نکات مهم در بارگیری از پیل سوختی سعی در بالابردن راندمان تجهیزات گردیده است.
مشخصات خروجی سیستم برابر با5kW ـ220VAC،2kW ـ48VDC،1kW ـ24VDC می باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):