نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تحلیل موتور DC Counter Rotating بوسیله روش المان محدود (FEM)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد خواجه نصیرالدین طوسی 

گروه پژوهشی: مهندسی برق قدرت

پژوهشگران: 
کنزی خلیل (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1387

کارفرما: سازمان صنایع دفاع

خروجی طرح: 

استفاده از نتایج طرح در طراحی ساخت موتور DC Counter Rotating با توان 38kWو سایر موتورهای این خانواده


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5-88466200-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده برق خواجه نصیر، جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر، صندوق پستی 45253
 

چکیده:

روش المان محدود (FEM) یک روش عددی جهت حل تقریبی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی (PDE) و معادلات انتگرالی است و در موضوعات مختلف مهندسی مانند اتوماسیون، بیومکانیک، الکترومغناطیس، سیالات و.... کاربرد دارد. برای پیاده سازی روش های FEM می توان از بسته های نرم افزاری گوناگون استفاده کرد که یکی از بسته ها، نرم افزار ANSYS می باشد که یک نرم افزار همه منظوره جهت پیاده سازی های FEM و سایر مسائل عموما مهندسی مکانیک است.
در این پروژه به سفارش کارفرما و به وسیله روش های المان محدود (FEM) و با استفاده از نرم افزارANSYS، تحلیل های دینامیکی، سینماتیکی، ارتعاش و حرارت موتور DC انجام و نتایج آن ضمن تحویل به کارفرما، در طراحی ساخت موتور DC Counter Rotating با توان 38kWو سایر موتورهای این خانواده استفاده شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):