نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

سنتز «اسید اگزالیک» از ملاس چغندر قندگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1368

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش آزمایشگاهی تدوین و جهت بررسی های اقتصادی قابل ارائه می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

«اسید اگزالیک» با فرمول «HOOC COOH» کاربردهای زیادی در صنایع مختلف داشته و در حال حاضر برای مصارف صنایع داخلی هر ساله از کشورهای دیگر خریداری می گردد.در این طرح با بررسی های آزمایشی که انجام گرفت این ماده با استفاده از اکسیداسیون کاتالیزوری محتوا قندی ملاس های تهیه شده از کارخانجات قند، سنتز گردید.
با توجه به ماده اولیه ملاس و فرآیند مورد استفاده، تهیه اسید اگزالیک به این روش مناسب بوده و این ماده با راندمان و درصد خلوص بالا به دست می آید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):