نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

پشتیبانی شبکه اینترنت و سرور نرم افزار گلستانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: نرم افزار کامپیوتر

پژوهشگران: 
قریشی سیدضیاء (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان یزد

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

بعد از طراحی دقیق و اجرای کامل شبکه اینترنت و سرور نرم افزار گلستان، از شبکه جهت پاسخگویی نیاز هایی که به محض به وجود آمدن ایراد و مختل شدن بخشی از شبکه، ممکن است نارسایی ها و مشکلات زیادی پیش بیاورند، به طور مناسب پشتیبانی و نگهداری شد.
اقدامات لازم برای مقابله با این مشکلات و پشتیبانی شبکه به صورت صحیح به دو دسته زیر تقسیم شدند:
ـ نگهداری از شبکه به صورت دقیق وپیشگیری از به وجود آمدن اختلال،
ـ پیش بینی و تجهیز شبکه برای مواقع اختلال (رفع سریع مشکل و راه اندازی تجهیزات جایگزین تا زمان رفع نواقص).

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):