نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ساخت «ورق های با استحکام بالا»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی متالورژی

پژوهشگران: 
عظیمی مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1366

کارفرما: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

هدف اصلی این طرح دستیابی به تولید ورق با استحکام حداکثر 30000 Psi و با ضربه پذیری مناسب بوده است. برای تولید این نوع ورق سه روش زیر پیش بینی شده بود:
- شناسایی رژیم عملیات حرارتی با فرض دستیابی به ورق های خارجی
- ریخته گری و نورد عملیات حرارتی
- ریخته گری و عملیات حرارتی
- مکانیکی توام با آزمایش های مختلف متالورژیکی
در ابتدا کلیه مشخصه های متالورژیکی، مکانیکی و شیمیایی ورق های مشابه خارجی به واسطه طراحی و انجام آزمایش های لازم شناسایی گردید، سپس با جمع آوری مقالات و اطلاعات علمی مرتبط با موضوعات مورد نظر و شناسایی امکانات موجود در داخل کشور، روش اجرایی تولید این ورق ها در هر سه روش آماده شد. در روش عملیات حرارتی بر روی ورق های مورد نظر مطالعات لازم برای طراحی سیکل های مختلف عملیات حرارتی انجام پذیرفته و سپس سیکل های مورد نظر بر روی اولین ورق موجود به مرحله اجرا درآمد. نتایج حاصل مورد بررسی قرار گرفته و سیکل «اپتیمم» عملیات حرارتی فولاد فوق برای دستیابی به استحکام بالا همراه با ضربه پذیری مناسب به دست آمد. به علت عدم دسترسی به ورق های مورد نظر این روش ها در همین مرحله متوقف ماند. در روش دوم بعد از انتخاب آلیاژهای مناسب اولین فولاد تمیز به صورت شمش تهیه و سپس به طریقه آهنگری، «Slab» کوچکی با ابعاد 60x40x8 cm تولید شده و نورد گردید.
ورق های تولیدی تحت سیکل های مختلف عملیات حرارتی قرار گرفته و پس از بررسی های لازم سیکل اپتیمم عملیات حرارتی تعیین شد. در روش سوم بعد از جمع بندی مطالعات و بررسی های انجام گرفته آلیاژ مناسب تهیه و تجهیزات مورد نیاز ساخته شد. پارامترهای مختلف بر روی خواص مکانیکی آلیاژ نظیر درجه حرارت عملیات حرارتی مکانیکی (
T.M.T)، درصد کاهش ضخامت و درجه حرارت «تمپر» با انجام آزمایش های مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و سیکل بهینه که بالاترین استحکام را توام با ضربه پذیری مناسب به دست دهد تعیین و سرانجام ورق مورد نظر طی مراحل مختلف تهیه گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):