نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تهیه و تدوین استانداردهای ملی سیستم های آبیاری تحت فشار شامل سیستم های آبیاری (ویلمو، کلاسیک، قرقره ای، سنترپیوت، لینیر)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی صنایع

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1382

کارفرما: موسسه استاندارد تحقیقات صنعتی ایران

خروجی طرح: 

با توجه به اهمیت شاخص تعداد استانداردهای ملی در میزان رشد و توسعه کشور، تعداد 21 استاندارد ملی سیستم های آبیاری تحت فشار (ویلمو، کلاسیک، قرقره، سنترپیوت و لینیر) تدوین و پس از اخذ شماره ملی منتشر شد و در دسترس عموم قرار گرفت.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

مطالعه و بررسی استانداردهای بین المللی جهت انتخاب و تعیین منابع مورد نیاز برای سیستم های آبیاری تحت فشار با تشکیل کمیسیون های فنی جهت مطالعه ترجمه دقیق منابع تعیین شده و تطبیق مطالعات انجام شده با شرایط صنعتی و تولیدی کشور از طریق بحث و تبادل نظر بین متخصصان و کارشناسان صنعت و دانشگاه و نمایندگان مصرف کنندگان و انجام تحقیقات و آزمایش های کاربردی در صورت نیاز‏ تهیه پیش نویس اولیه و ارجاع آن به کمیسیون های نهایی، تهیه و تدوین پیش نویس نهایی با اعمال اصلاحات انجام شده از سوی کمیسیون، ارسال پیش نویس نهایی به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی جهت تشکیل کمیته ملی و ارائه آن در کمیته برای بررسی، اعمال نظرات شرکت کنندگان و تصویب استانداردهای تدوین شده و دریافت شماره ملی استاندارد از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):