نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 مطابق ویرایش 2008 در شرکت تعاونی انبوه سازی عمران سازهگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: صنایع

پژوهشگران: 
عالم زاده مهدیه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: شرکت تعاونی انبوه سازی عمران سازه

خروجی طرح: 

دریافت گواهینامه ایزو 9001 از شرکت BRS امریکا.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

استاندارد ISO 9001: 2000 مجموعه ای از استانداردهای جهانی است و هدف اصلی آن استاندارد کردن شرایط و ملزومات نظام های کیفیت است. این استاندارد نیازمندی های کلی نظام کیفیت و عناصر آن را برای تامین و بهبود کیفیت معرفی می کند. برای انجام این استاندارد در مجموع بیست شرط یا نیازمندی اساسی اجرا شده است:
1. مسوولیت مدیریت 2. نظام کیفیت 3. بازنگری قرارداد 4. کنترل طراحی 5. کنترل مستندات 6. خریداری 7. کنترل فراورده ها توسط خریدار 8. شناسایی و ردیابی کالا 9. کنترل فرایند 10. بازرسی و آزمایش 11. تجهیزات بازرسی، ارزیابی، و آزمایش 12. وضعیت بازرسی و آزمایش 13. کنترل فرآورده های ناهمخوان 14. اقدام اصلاحی 15. کنترل، ذخیره، بسته بندی، و ارائه 16. سوابق کیفیت 17. ممیزی داخلی کیفیت 18. آموزش 19. خدمات پشتیبانی 20. مهارت های آماری.
پس از اجرای این مراحل 20 گانه این شرکت موفق به اخذ گواهینامه نظام کیفیت ایزو گردید. به طوری که دریافت گواهینامه نظام کیفیت ایزو 9000 در واقع مدرکی برای بهبود گسترده و پیوسته اجرای نظام مدیریت کیفیت سازمان است.
نهاد اعطاکننده گواهینامه به بررسی مستندات یا به عبارتی اهداف، خط مشی ها، شرح نظام مدیریت کیفیت و رویه ها می پردازد. نظام مدیریت کیفیت در هر سازمان کلیه شرایط استاندارد ایزو 9000 را برآورده می کند. لذا بدین منظور مرحله ارزیابی اولیه شرکت از نظام مدیریت کیفیت خود، سپس ممیزی اولیه نظام توسط ممیزان خارج از شرکت، اقدام اصلاحی، پی گیری و سرانجام، ممیزی نهایی توسط یکی از نهادهای اعطاکننده گواهینامه صورت گرفت. گواهینامه ای که این موسسات اعطا می کنند معمولا دو تا سه سال اعتبار دارد، و سازمان دریافت کننده گواهینامه هر سال یک بار نیز مورد ارزیابی دوره ای قرار می گیرد تا از استمرار و برقراری نظام کیفیت اطمینان حاصل شود
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):