نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی، استقرار و اجرای سیستم کنترل پروژهگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی صنایع

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1382

کارفرما: شرکت مهندسین مشاور توسعه راه آهن ایران (مترا)

خروجی طرح: 

ایجاد سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه که به کارفرما تحویل داده شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

با توجه به پروژه های بسیاری که تحت نظارت شرکت مترا صورت می گیرد، نیاز به پیاده سازی یک سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت دست یابی به وضعیت پروژه ها و همچنین تسهیل در انجام پروژه ها احساس می شد. برای طراحی و پیاده سازی این سیستم فعالیت های زیر صورت پذیرفت.
1- بررسی وضع موجود و کنترل پروژه در شرکت مترا
2- ارائه سیستم کنترل پروژه
3- آموزش مدیران پروژه ها در شرکت مترا و پیاده سازی سیستم
4- اجرای سیستم کنترل پروژه
4-1 جمع آوری اطلاعات پروژه ها
4-2 ارسال گزارش های پیشرفت مالی و هزینه های پروژه ها به مدیران پروژه و مدیر شرکت مترا در دوره های زمانی 15 روز

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):