نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ساخت ماده مولد گاز (تولید ماده گازساز)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
محمدی محمدرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1367

کارفرما: سازمان صنایع دفاع

خروجی طرح: 

دانش فنی این طرح تدوین و به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

هنگام حرکت اجسام «آیرودینامیکی» در هوا، در انتهای آن ها خلاء مخالف جهت حرکت وارد کرده به وجود می آید و از سرعت آنان می کاهد.
برای حذف خلاء، گاز ژنراتوری در انتهای جسم آیرودینامیکی نصب می شود که با تولید گاز در حین حرکت ایجاد فشار می نماید. این فشار با خلاء موجود مقابله کرده و آنرا خنثی می کند و در نتیجه سرعت حرکت افزایش می یابد. هدف از این طرح شناسایی و ساخت نوعی ماده گازساز ژنراتور بوده که پس از انجام مطالعات لازم و شناسایی نمونه خارجی به دلیل عدم وجود امکانات در این طراحی نوع مشابه آن صورت گرفت و پس از انجام آزمایش های مختلف نتایج مثبت و رضایت بخشی به دست آمد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):