نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تدوین دانش فنی جایگزینی کائولن شسته شده ایرانی بجای بال کلی خارجی در بدنه های چینی بهداشتیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: سرامیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1388

کارفرما: شرکت مشاوره سرامیک انرژی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش فنی به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

ویژگی کائولن مصرفی در صنعت سرامیک عموما مربوط به ناخالصی های زیان آور موجود در آن است که باعث تغییر رنگ محصول بعد از پخت می گردد. مهمترین و مضرترین ناخالصی ها اکسید آهن می باشد. از دیگر عناصر مضر می توان از مس، کروم و منگنز نام برد. این مشکل زمانی نمود پیدا می کند که این مواد به صورت ریزدانه در رس قرار گرفته باشند، در این حالت به صورت بدنه محصول پس از پخت ظاهر گردیده و در پخت بیسکویت چنانچه مقدار اکسیژن کوره پایین بیاید اطراف لکه حفره هایی به وجود می آید. مقدار Fe2O3 مجاز در سرامیک بین 0.6 تا 0.7 درصداست. اکسید آهن در کائولن جهت ساخت پرسلان باید کمتر از 0.5 درصد باشد زیرا تیتانیوم با آهن در بدنه سرامیک عکس العمل نشان می دهد و موجب کاهش شفافیت می گردد.
چینی های بهداشتی به خاطر مقاومت در مقابل شوک حرارتی و قیمت مناسب آنها مورد توجه هستند. در کار فعلی تهیه بدنه های بهداشتی با استفاده از تالک و کائولن و فلدسپار داخلی و بالکلی خارجی مدنظر بوده است. تشکیل مولایت به کمک روش های آنالیز حرارتی و پراش اشعه ایکس مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص گردید که با هدایت پخت در محدوده 1250 ـ1325 درجه سانتی گراد و با استفاده از مقدار کم آلومینا، و کائولن داخلی می توان حدود 85 درصد فاز مورد نظر را در زمینه فاز شیشه تولید کرد. مشخص گردید زمان مناسب برای پخت در محدوده 2 تا 6 ساعت بوده و زمان های طولانی کمکی به افزایش فاز مولایت نمی نماید. با استفاده از روش ریخته گری تحت فشار و ریخته گری توپر و بدون کلسینه کردن مواد اولیه، بدنه هایی با تخلخل 5 ـ25 درصد به دست آمد. میزان تخلخل در بدنه ها بستگی به مقدار فلدسپار و درجه حرارت پخت داشته و در محدوده 1250 ـ1325 درجه سانتی گراد عمدتا به صورت بسته می باشد. انبساط حرارتی بدنه ها در حدود 5.3-2.2x10-6 بوده و مقاومت در مقابل شوک حرارتی قابل توجهی را نشان دادند. خواص الکتریکی تحت تاثیر مقدار فاز شیشه موجود در بدنه بود که خود تابع مقدار فلدسپار افزوده شده می باشد. مقاومت الکتریکی با افزایش درجه حرارت کاهش می یابد و در حوالی 450 درجه سانتی گراد به 10 در 10 اهم سانتیمتر می رسد. ثابت دی الکتریک در محدوده 8ˆ5-5 تغییر می کند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):