نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و اجرای سیستم مدیریت اطلاعات دوره های آموزش کارآفرینیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد خواجه نصیرالدین طوسی 

گروه پژوهشی: صنایع

پژوهشگران: 
هاشمی سیدحمید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1386

کارفرما: موسسه کار و تامین اجتماعی

خروجی طرح: 

--مدیریت اثربخش دوره های کارآفرینی برگزار شده از طریق ورود اطلاعات دوره ها و نمایش گزارشات از نحوه عملکرد آنها در موسسه کار و تامین اجتماعی از نتایج طرح می باشد.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 5-88466200-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده برق خواجه نصیر، جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر، صندوق پستی 45253
 

چکیده:

هدف اصلی از اجرای این طرح، مدیریت اطلاعات دوره های کارآفرینی برگزار شده در موسسه کار و تامین اجتماعی می باشد.
-قابلیت و کارکرد اصلی این سیستم امکان ورود اطلاعات و نمایش گزارشات از نحوه عملکرد سیستم برای مدیریت بهتر آن می باشد. تجزیه و تحلیل های انجام شده روی این سیستم موجودیت های زیر را نمایان می سازد:
-فراگیر: فردی که برای آموزش کارآفرینی به یکی از مراکز آموزشی مراجعه نموده و پس از گذراندن دوره های کارآفرینی و تهیه طرح کسب و کار (
Business Plan) از آن مرکز گواهی دریافت می نماید.
-مرکز آموزشی: محلی است برای برگزاری دوره های کارآفرینی که فراگیران با استفاده از کادر مربیان و منابع آموزشی آموزش های لازم را می بینند.
-دوره آموزشی: شامل یک تعداد کلاس در ترتیب زمانی مشخص که هر مرکز آموزشی برگزار می نماید.
-منبع آموزشی: شامل یکسری کتاب یا
CD یا جزوه می باشد که هر مربی برای ارائه سرفصل های آموزشی از آنها استفاده می نماید.
-کلاس: شامل روزها و زمان هایی است که هر درس آموزشی در آنها به فراگیران آموزش داده می شود.
-درس آموزشی: سرفصل هایی که در هر کلاس به فراگیر آموزش داده می شود.
-مربی: فردی که در مراکز آموزشی به فراگیر دروس آموزشی را تدریس می نماید.
-تقویم آموزشی: زمان های برگزاری یک کلاس شامل روز، ساعت شروع و پایان می باشد.
-ارزشیابی: شامل پارامتر هایی که توسط مدیر سیستم مشخص شده و نظرات و پیشنهادات فراگیران در مورد سیستم آموزشی ثبت می گردد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):