برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث منطقه نمونه گردشگری شهران 2 (شیرکوهدرفک)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: محیط زیست

پژوهشگران: 
پناهنده محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1387

کارفرما: شرکت ستاره درخشان درفک

خروجی طرح: 

ارائه گزارش طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

طرح گردشگری شهران 2 در محدوده به وسعت 1824.3 هکتار مشتمل بر یک هتل هفت ستاره، ویلاهای اقامتی و تاسیسات مورد نیاز، تله کابین به طول 12.5 کیلومتر، مجموعه های ورزشی و تفریحی، پارک جنگلی، فضاهای فرهنگی و آموزشی، زیر بناها و تسهیلات و ... در استان گیلان، شهرستان رودبار حد فاصل کوه های درفک و شیرکوه در بخش رحمتاباد و بلوکات در دستور کار قرار گرفته است. عمده اهداف طرح عبارتند از:
-
تامین امکانات کافی برای پذیرش جهانگران
-
سودآوری اقتصادی طرح در بعد ملی و منطقه ای
استفاده اکوتوریسمی و مطلوب از طبیعت و پیشگیری از نابسامانی های فعلی در بهره برداری از آن به منظور شناسایی اثرات زیست محیطی طرح از روش های زیر استفاده شده است:
ارزیابی توان اکولوژیک به منظور دستیابی به قاعده ای مطمئن و عینی جهت پیش بینی اثرات زیست محیطی
-
تشریح توصیفی اثرات زیست محیطی در قالب گزینه های اجرا و عدم اجرا
همچنین در فرایند ارزیابی اثرات زیست محیطی از مطالعات آمایش سرزمین طرح و نتایج ارزیابی استراتژیک طرح جامع پروژه از طریق مدل SWOT، روش چک لیست و ماتریس سریع استفاده شده است.
نتایج حاصل از بررسی طرح نشانگر شکنندگی محیط زیست بستر انجام فعالیت به عنوان یک عامل ضعف و حساسیت مراکز متولی به عنوان یک تهدید شناسایی شده است. همچنین مناظر طبیعی بعنوان یک عامل قوت و استمرار قابلیت و جذابیت چنین مناظری به عنوان یک فرصت شناسایی شده است. بررسی ارزیابی طرح براساس ماتریس ها به ایجاد 24.9 اثرات منفی و قابل ملاحظه در مرحله ساخت و بهره برداری منجر خواهد شد که عمدتا به تنگناهای بحرانی پروژه شامل تخریب پوشش گیاهی، ناامنی حیات وحش و زایل شدن یکپارچگی زیستگاه حیات وحش مربوط می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):