برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه سیمان فاراب شمالگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: محیط زیست

پژوهشگران: 
روانبخش مکرم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1387

کارفرما: شرکت سیمان فاراب شمال

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

کارخانه سیمان فاراب شمال با تولید سالانه 000/500/16 تن کلینکر سیمان (500 تن در روز) جهت تولید سیمان پرتلند در زمینی به مساحت 000/000/1 مترمربع در بخش عمارلوی دهستان جیرنده و شهرستان رودبار استان گیلان در دستور کار قرار گرفته است. اهداف اجرای طرح را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
-وجود منابع غنی مواد اولیه سیمان در منطقه طرح
-پایین بودن هزینه سوخت و تامین انرژی
-توسعه فناوری تکنولوژی ساخت ماشین آلات مورد نیاز طرح در داخل کشور
-پایین بودن سایر هزینه های تولید و مواد اولیه به دلیل پایین بودن هزینه استخراج و سیاست حمایتی دولتی
-برخورداری از مرزهای مشترک و نزدیکی به کشورهای مصرف کننده همسایه در حاشیه دریای خزر، خاورمیانه و بازارهای خلیج فارس
در ابتدا به منظور پیش بینی اثرات زیست محیطی طرح ماتریس شناسایی اثرات زیست محیطی طرح در مرحله ساختمانی و بهره برداری تهیه گردید. سپس براساس ماتریس مذکور ماتریس شناسایی فعالیت پیامد تهیه و پیامدهای هریک از فعالیت های طرح مشخص گردید. در نهایت با استفاده از چک لیست توصیفی اثرات حاصل از انجام فعالیت ها بر پارامترهای زیست محیطی در فازهای ساختمانی و بهره برداری تشریح گردیده است
.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ماتریس ها و چک لیست توصیفی نشان می دهد که عمده آثار طرح در مرحله ساختمانی متوجه محیط فیزیکی و بیولوژیکی طرح می باشد. بیشترین آسیب مربوط به پارامترها در این مرحله پارامتر خاک (خاک ناشی از خاکبرداری و فرسایش بادی) و تخریب پوشش گیاهی است. مهمترین اثرات طرح در مرحله بهره برداری شامل آلودگی هوا، آلودگی صدا، مصرف انرژی و ایمنی و امنیت و در مقیاس محلی بهداشت و رفاه انسانی ناشی از انتشار ذرات معلق و ترافیک حاصل از انتقال مواد، سوخت و محصولات شناسایی گردیدند
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):