نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت منبع تزریق جریانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: برق

پژوهشگران: 
عارفیان منصور (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: شرکت غرب تابلو

خروجی طرح: 

با استفاده از نتایج این طرح می توان منابع تزریق جریان با مشخصات ولتاژ و جریان متناوب بر اساس نیاز صنعت طراحی و ساخت که می تواند در افزایش کیفیت محصولات تولیدی و انطباق آن با استانداردهای مربوط بسیار موثر باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

به منظور ایجاد برخی از شرایط تست کابل های صنعتی و یراق آلات مربوطه لازم است تا جریان نامی از این تجهیزات عبور داده شود. این کار با استفاده از یک منبع تزریق جریان حداکثر با جریان حدود3000A که بر اساس نوع کابلهای مورد آزمایش تعیین شده است حداکثر ولتاژ خروجی آن حدود 250V است انجام می شود. خروجی این منبع توسط کابل مورد آزمایش اتصال کوتاه شده و با استفاده از ولوم تنظیم جریان، جریان خروجی (عبوری از کابل) را در مقدار مشخص (جریان نامی کابل) تنظیم می کند. از آنجائی که سیستم سیگنال های نمونه را از ولتاژ و جریان خروجی دریافت می کند مقادیر خروجی را در میزان تنظیم شده تثبیت نیز می نماید. نوسانات ناشی از برق ورودی و یا تغییر مقاومت الکتریکی کابل (در اثر گرما) تاثیری در آن ندارد. با استفاده از این روش می توان آزمایشات مربوط به جریان نامی کابل ها را صحه گذاری نمود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):