نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

الیاف سرامیکیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: مهندسی متالورژی

پژوهشگران: 
فرازپی محمود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1365

کارفرما: دانشگاه امام حسین (ع)

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

در این طرح مطالعاتی، به تحقیق و بررسی در مورد الیاف سرامیکی پرداخته شده است. عناوین اساسی در مورد بررسی در این طرح عبارتند از:
- انواع الیاف سرامیکی و ویژگی های آن ها
- تکنولوژی ساخت الیاف مواد«کامپیوزیت»
- استحکام پتانسیلی مواد
- عوامل موثر بر استحکام الیاف خصوصیات الیاف مواد«کامپیوزیت»

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):