برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه و ساخت سیستم جداسازی نانوذرات مغناطیسی با اعمال میدان مغناطیسیگروه تخصصی: 

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: شیمی فیزیک بیوفیزیک

پژوهشگران: 
آقازاده فاطمه (همکار طرح)
بنایی اقدس (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: پژوهشکده علوم پایه کاربردی

خروجی طرح: 

استفاده از سیستم فوق برای افزایش راندمان تولید نانوذرات مغناطیسی سنتز شده ماگمایت با سایز 30 نانومتر


 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

در این طرح مولد میدان مغناطیسی با شدت حدود 1 تسلا طراحی و ساخته شده است که دارای یک هسته U شکل از آهن نرم با بازوهای سیم پیچی شده می باشد. با این مولد که قابلیت تنظیم فاصله دو قطب و قابلیت تغییر شکل قطب ها را داراست عمل جداساری بسیار سهل،آسان وکارا می گردد. نانوذرات مغناطیسی در محلول مایی بعد از سنتز در میدان مغناطیسی قرارداده می شوند. پس از اعمال میدان مغناطیسی ذرات مغناطیسی جهت گیری کرده و به دو طرف میدان کشیده می شوند. به این طریق نانو ذرات مغناطیسی کاملا جدا می شود.
برای جداکردن محصول نانو ذرات مغناطیسی در محلول مایی حاصل از سنتز و مشاهده آرایش منظم ذرات، با توجه به خاصیت مغناطیسی ذرات به دست آمده ابتدا مولد میدان مغناطیسی مناسبی با شدت تا حدود 1 تسلا طراحی و ساخته شد. سپس با استفاده از میدان مغناطیسی تولید شده وجود نانوذرات با خاصیت مغناطیسی کاملا تشخیص داده شد و عمل جداسازی با موفقیت انجام گرفت. همچنین با اعمال میدان مغناطیسی با شدت های مختلف بر روی نمونه های سنتز شده اثر شدت میدان بر روی میزان جداسازی و راندمان تهیه محصول بیشتر بررسی گردید. در این روش جداسازی، محصول بیشتری از محلول مایی به دست می آید.
به کارگیری منبع مغناطیسی برای جداسازی محصول برای اولین بار و تهیه محصول نانو ذرات مغناطیسی با راندمان بیشتر از نتایج طرح است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):