نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی الگوریتم جدید جهت جبران سازی شبکه سه سیمه و چهار سیمهگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد خواجه نصیرالدین طوسی 

گروه پژوهشی: قدرت

پژوهشگران: 
حق شناس مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

-گزارش نتایج پروژه و شبیه سازی ها ارائه گردید.
-نتیجه این پروژه به عنوان مقاله در کنفرانس
IEMDC07 ارائه شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5-88466200-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده برق خواجه نصیر، جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر، صندوق پستی 45253
 

چکیده:

در این پروژه یک الگوریتم محاسباتی جدید با توجه به تئوری توان لحظه ای ارائه و شبیه سازی گردید. بر اساس روش های موجود امکان بررسی همه شرایط جبران سازی در یک الگوریتم با سرعت بالا فراهم شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):