نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ساخت «پلیمر حساس به نور»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
میوه چی حوری (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1366

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج حاصل از فاز مطالعاتی و آزمایشگاهی قابل ارائه می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

یکی از مواد مهم و پرمصرف در صنایع چاپ، صفحات حساس به نور هستند که سالیانه حدود 20 هزار عدد وارد کشور شده و سبب خروج مقدار زیادی ارز می گردد. مواد مورد استفاده بر روی این صفحات «پلیمر»های با وزن مولکولی پایین بوده که بر اثر تابش نور، وزن مولکولی آنها افزایش یافته و سخت می گردند. از این خاصیت در صنعت چاپ استفاده می شود.
ابتدا مطالعات گسترده ای در مورد پلیمرهای حساس به نور و ساخت آن ها انجام گرفت، سپس در نمونه از پلیمرهای صفحات مثبت و منفی شناسایی گردید. با انتخاب فرمولاسیون مناسب اقدام به ساخت نمونه های آزمایشی شد. این آزمایش ها برای رسیدن به نتایج عملی و مطلوب ادامه یافت تا سرانجام نمونه ای از «پلیمر حساس به نور» با کیفیت مطلوب تهیه شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):