نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت قندگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
عمیدپور مجید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1379

کارفرما: وزارت صنایع و معادن

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

صرفه جویی در مصرف انرژی یکی از مهمترین معضلات در تمامی کشورهای صنعتی است. این موضوع در کشور ما به دلیل ارزان بودن قیمت سوخت و طراحی صنایع مختلف کمتر موردتوجه قرار گرفته است و لذا اتلاف انرژی در این صنایع بسیار زیاد است.
هدف این طرح بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع و به خصوص صنعت قند بود. برای نیل به این منظور از روش های انتگراسیون فرآیند و به خصوص تکنولوژی پینچ استفاده شده است.
با بهره برداری از نتایج آن با استفاده از روش های انتگراسیون فرآیند و به خصوص تکنولوژی پینچ حدود 28 درصد انرژی مصرفی در مبدل های کارخانه قند کاهش داده شده است. درضمن تنگناهای موجود در فرآیند نیز بر طرف شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):