نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

شناسایی خاک های «کائولن» ایرانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی متالورژی

پژوهشگران: 
اکبری فرامرز (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1365

کارفرما: وزارت جهادسازندگی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

در این پژوهش ضمن شناسایی انواع خاک های «کائولن»، معادن داخلی و ارزیابی خواص عمومی آن ها به مقایسه با خاک های خارجی با هدف جایگزینی در صورت داشتن خواص مشابه اقدام شده است.
آزمایش های انجام شده برای بررسی و مقایسه به شرح زیر می باشد:
- تعیین مینرال های تشکیل دهنده خاک ها
- تعیین نقطه خمیری
- اندازه گیری انقباض و انبساط ناشی از خشک کردن و پخت
- بررسی خواص ریخته گری دوغایی
- اندازه گیری تخلخل بعد از پخت

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):