نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعات امکان سنجی فنی اقتصادی تولید سیلیکاژل کروی نوع H و WS با ظرفیت 4000 تن در سالگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
وحدانی غلام رضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1388

کارفرما: شرکت ملی گاز

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

هدف از انجام این طرح مطالعه امکان سنجی فنی ـ اقتصادی تولید سیلیکاژل کروی می باشد تا در صورتی که احداث واحد تولیدی با ظرفیت 400 تن در سال دارای توجیه فنی ـ اقتصادی باشد نسبت به احداث آن اقدامات بعدی صورت پذیرد.
مراحل و روش های اجرایی این طرح عبارتند از
:
ـ بررسی مشخصات محصول (سیلیکاژل کروی نوع
N و (WS
ـ بررسی مشخصات مواد اولیه مورد نیاز برای تولید سیلیکاژل کروی
ـ بررسی استانداردهای موجود برای تعیین مشخصات سیلیکاژل کروی و مواد اولیه
ـ مطالعه بازار داخلی و جهانی سیلیکاژل
ـ بررسی منابع تامین مواد اولیه و توان تولید داخلی
ـ بررسی فرایندهای مختلف تولید سیلیکاژل، تکنولوژی های موجود و معرفی فرایندهای برتر
ـ معرفی فرایند منتخب برای تولید سیلیکاژل کروی با ظرفیت 400 تن در سال
ـ بررسی های مالی و اقتصادی جهت احداث واحد تولیدی
ـ ارائه نتایج فنی ـ اقتصادی بررسی شده
با انجام این طرح، این نتیجه حاصل شد که برای احداث واحد تولیدی سیلیکاژل کروی با ظرفیت مورد نظر، به سرمایه گذاری حدود بیست میلیارد ریال و برگشت سرمایه
2.5 ساله نیاز می باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):