نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

امکان سنجی ساخت یک نمونه قطب نمای ژیروسکوپی لیزریگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
برزین سیدمجتبی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1388

کارفرما: بخش خصوصی

خروجی طرح: 

با استفاده از نتایج این مرحله می توان به طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی این سیستم با دقت "20 گام برداشت. به طور کلی نتایج این طرح در سیستم های مختلف ناوربری کاربرد فراوان دارد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

دستگاه قطب نمای ژیروسکوپی لیزری، ابزاری مهم به منظور جهت یابی در سیستم های ناوبری می باشد. و این ابزار برای به دست آوردن راستا و همچنین هدف گیری درست در وسایل اندازه گیری زمینی، نقشه برداری، تعیین راستای جاده ها، خطوط انتقال، تعیین آزیموت در خطوط مترو و تونل ها استفاده می شود. در این طرح امکان ساخت دستگاه قطب نمای ژیروسکوپی لیزری با دقت "20 مورد بررسی قرار گرفته است.
مراحل و روش های اجرایی طرح عبارتند از
:
ـ مطالعه و تحلیل سیستم های موجود
ـ تحلیل ساختار و قطعات سیستم اعم از اپتیکی، مکانیکی و الکترونیکی
ـ طراحی سیستم اولیه
ـ شبیه سازی سیستم اولیه
نتیجه طرح تهیه گزارش و برآورد امکان طراحی و ساخت قطب نمای ژیروسکوپی لیزری با دقت "20 بوده است
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):