نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

شناسایی و ساخت آزمایشگاهی «عایق حرارتی»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1366

کارفرما: سازمان صنایع دفاع

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از نتایج طرح به کارفرما ارائه و واحد صنعتی راه اندازی شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

برای افزایش مقاومت فلزات در برابر حرارت، سطح فلز را با نوعی عایق می پوشانند. این عایق ها معمولا از مواد معدنی با نقطه ذوب بالا و مواد آلی (که در اتصال موادمعدنی به سطح فلز نقش دارند) تشکیل می شوند. هدف از این پروژه شناسایی و ساخت نوعی عایق حرارتی بوده است.
پس از انجام مطالعات لازم، شناسایی نمونه خارجی عایق حرارتی انجام گرفت. بر این اساس نمونه های آزمایشی عایق ساخته شدند و جهت آزمون های عملی به ارجاع دهنده ارائه گردیدند، در نهایت نتایج حاصل از آزمون های فوق مورد تایید قرار گرفت.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):