نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی اپتیکی و ساخت سل برهمکنش نوری لیزریگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
عجمی عاطفه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1388

کارفرما: مجتمع تحقیق و توسعه شهید میثمی

خروجی طرح: 

با توجه به این که موضوع پراکندگی در بسیاری از سیستم هایی که در حال حاضر در بخش های مختلف کشور استفاده می شود دارای کاربرد است، می توان از نتایج این طرح برای ساخت این سیستم ها استفاده نمود.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

دستگاه های شمارنده ذرات (Particle counter) کاربردهای بسیار زیادی در صنعت دارند. از میان این کاربردها می توان به شناسایی و کنترل فرسایش، برای تعیین آلودگی های جامد در یک سیال، تعیین اندازه ذرات برای ایجاد محیط های تمیز و... اشاره نمود. در این طرح نمونه ای از سل دستگاه شمارنده ذرات طراحی و ساخته شده است.
مراحل و روش های اجرایی طرح عبارتند از
:
- تحلیل سیستم موجود
- تعیین مشخصات فنی قطعات اپتیکی، دتکتورها و منبع نور و بردهای الکترونیکی سیستم
- تحلیل سیستم با استفاده از نرم افزار
- ساخت و خرید قطعات
- مونتاژ سیستم
- تست سیستم
نتیجه به دست آمده از طرح، ساخت چهار نمونه سیستم سل برهمکنش می باشد
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):