نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

200 دستگاه مجموعه کامل مقاومت ترمز دینامیکیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: متالورژی

پژوهشگران: 
الحسینی سیدحسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1386

کارفرما: نیروکشش راه آهن

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما ارائه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف از این پروژه تولید 200 عدد مجموعه مقاومت ترمز دینامیکی مطابق نقشه های کارفرما و نمونه موجود می باشد.
در این پروژه ابتدا ذوب و ریخته گری فولاد آلکرم با آنالیز تعریف شده انجام گرفت. بعد از ریخته گری، عملیات آهنگری بر روی شمش های ریخته شده جهت تبدیل به شمش های مناسب نورد صورت می گرفت سپس عملیات نورد گرم شمش ها تا رسیدن به ضخامت 2 میلی متر انجام می شد. بعد از این مرحله به روش نورد سرد، ورق ها به ضخامت 1 میلیمتر و ورق های کویل شده با استفاده از روش برش کویل، به تسمه های با عرض 10 سانتیمتر تبدیل شدند.
به موازات فعالیت های فوق خرید مواد اولیه شامل ورق های آهن، استیل، صفحات عایق، ابزار، تجهیزات مورد نیاز و... انجام شد و همزمان فریم ها و قطعات مقاومت و صفحات عایق شکل گرفتند.
آخرین مرحله، مونتاژ مقاومت با فریم بود که پس از انجام آزمایش های لازم بر روی آنها و بسته بندی تحویل کارفرما داده شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):