نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تهیه آلیاژ CU-NI-SI-CRگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: متالورژی

پژوهشگران: 
حنایی کاظم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1381

کارفرما: مس سرچشمه

خروجی طرح: 

نتایج طرح ونمونه های ساخته شده تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

آلیاژ مس نیکل سیلیسیم کرم، آلیاژی است که دارای خواص مکانیکی برتری نسبت به دیگر آلیاژهای مس می باشد. این آلیاژ به طور ویژه در کاربردهایی استفاده می شود که به طور همزمان خواص ضد سایش و هدایت حرارتی بالا مورد نظر است. لازم به ذکر است که آلیاژ فوق دارای سختی حدود 230 برینل و هدایت الکتریکی حدود 45% (مس خالص) می باشد که اعداد قابل توجهی می باشد. این پروژه با تائید کارفرما مرحله تولید خود را طی می کند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):