نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تهیه آلیاژ مغناطیسی نیکل آهنگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: متالورژی

پژوهشگران: 
حنایی کاظم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1386

کارفرما: شرکت پویا غرب

خروجی طرح: 

گزارش و محصول نهایی به کارفرما ارائه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

با توجه به این که خلوص مواد اولیه اهمیت بالایی در تهیه آلیاژ فوق دارد، از این رو هدف اصلی تحقیق پاسخ به موارد ذکر شده در استاندارد 85-A753 ASTM می باشد. آلیاژ مغناطیسی آهن نیکل با ترکیب تقریبی 5050 جزء مغناطیس های نرم محسوب می شود. مواد مغناطیس نرم این خصوصیت را دارا هستند که چنانچه میدان مغناطیسی برداشته شود (و یا شدت آن به صفر برسد) این مواد به سرعت خواص مغناطیسی خود را از دست می دهند. از خصوصیات مهم مواد مغناطیسی نرم می توان از حلقه هیسترزیس باریک، اتلاف جریان در حد پایین، تراوایی در زمانی که دما های مختلف به کار گرفته شوند را نام برد.
در مرحله اول آهن با خلوص بالا تهیه شد و در مرحله دوم در کوره تحت خلا با نیکل خالص و دیگر عناصر ترکیب و آلیاژ مطلوب به دست آمد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):